Obowiązki pracodawców dotyczące badań oraz pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Badania oraz pomiary środowiska pracy na obecność czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w miejscu pracy należą do obowiązków pracodawcy. Musi je wykonywać na swój koszt, a wyniki zachować i udostępniać pracownikom. Przepisy obowiązujące do 2 marca 2011 r. wymagały, ażeby …

Czym jest leasing?

Leasing jako pojęcie jest najczęściej kojarzone z samochodami. Głównie z reklam aut, gdzie często zawarta jest informacja o miesięcznej kwocie leasingu. Czy samochody zatem są jedyną rzeczą, która jest oferowana na zasadzie leasingu? Otóż nie. W dzisiejszym wpisie postaramy się …